Genom den illegala handeln missar stater stora summor i skatteintäkter. Förlorar gör också folkhälsan, eftersom ett lågt pris leder till att särskilt barn lockas att testa och riskerar att fastna i ett livslångt nikotinberoende. Dessutom göder den illegala handeln organiserad brottslighet och även terrorism.

Det globala spårbarhetssystemet, som ska vara i drift september 2023, är en av lösningarna för att komma åt och eliminera den illegala handeln.

Tobaksfakta ger nu ut ett faktablad med information om den illegala handeln med tobaksprodukter.

Läs mer här

Läs vidare