Undersökningen genomfördes i WHOs Europa-region under fyra månader år 2011. Konventionen antogs 2003.

Det är en spansk forskargrupp som står bakom undersökningen av hur Europas länder följt riktlinjerna för artikel 8 i tobakskonventionen. Den artikel som handlar om att tobaksrök är mycket farlig, och länderna uppmanas därför att införa lagar som skyddar helt från att exponeras.

Forskarna undersökte med hjälp av en avancerad matematisk analysmetod sex typer av offentliga miljöer och fann att det i många av de 48 länder som granskats återstår mycket att göra för att skydda invånarna mot passiv rökning. 44 länder hade ratificerat tobakskonventionen och 42 hade infört tobakslagar efter 2005.

Det visade sig ändå att nästan hälften, 48,5 procent, av de hälso- och sjukvårdsanläggningar som undersökts saknade tillräckligt skydd mot passiv rökning.

Bland restaurangerna var motsvarande siffror 71,2 procent.

På många serveringar tillåter lagarna fortfarande rökning på skilda villkor, t ex i avskilda utrymmen eller där det finns ventilation av något slag.

Forskarna konstaterar att enligt tobakskonventionen krävs rökfritt till 100 procent. Det finns ingen nivå av passiv rökning där röken är ofarlig.

De offentliga miljöer som undersöktes, förutom skolor, kollektivtrafik och hälso- och sjukvårdsinrättningar, var arbetsplatser, allmänna platser och lokaler, t ex lekplatser, idrottsplatser, biografer, köpgallerior, samt serveringar, hotell och kasinon.

Av de 66 tobakslagar som granskats gav hälften fullt skydd mot tobaksrök i delar av sjuk- och hälsovården, men sämre skydd i mer specialiserad vård som t ex psykiatri, vilket drar ner siffrorna.

På utbildningsområdet gav 86 procent av lagarna fullgott skydd, på allmänna platser 41,8 procent, på serveringar 25,8 procent och i kollektivtrafiken 72,5 procent.

Forskarnas slutsats är att även om det finns lagar som åtminstone teoretiskt ger bra skydd i kollektivtrafik och inom utbildningen är det alltför många lagar som inte uppfyller kraven i tobakskonventionens riktlinjer för artikel 8.

För ett fullgott skydd krävs enklare lagar på ett lättfattligt språk och utan några undantag.

Källa: Tobacco Control, 2014;23:403-411

Läs vidare