Massmediakampanjer och varningsbilder på tobaksförpackningar är två viktiga åtgärder som blivit vanligare de senaste åren, rapporterar WHO. Allt fler länder inför också lagar om rökfria miljöer och förbud mot tobaksreklam samt bygger ut möjligheterna att få rökavvänjningsstöd. Fler länder har dessutom höjt tobaksskatterna.

Ännu är det dock långt kvar innan länderna satsar lika mycket på tobaksprevention som de tar in i tobaksskatt. Världens stater tar in nästan 133 miljarder US-dollars årligen i tobaksskatt, men satsar mindre än en miljard US-dollars på tobaksprevention.

Här kan du läsa mer om den nya WHO-rapporten på engelska och ladda ned den.

Läs vidare