Rapporten baseras på en ny analys som har genomförts av Meltwater. Färsk nationell statistik att allt fler unga använder snus och nya nikotinprodukter.

– Det är tydligt hur tobaksindustrin når ut till helt nya målgrupper som varken rökt eller snusat tidigare. Dessa nya produkter blir en inkörsport till ett nikotinberoende och innebär att tobaksbruket bland unga ökar i stället för att minska, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation.

Läs mer här

Läs vidare