I rapporten konstateras att cirka 50 000 människor dör av tobaksrelaterade sjukdomar varje år i Norden. Rökning är en av de största individuella hoten mot folkhälsan, mätt med sjuklighet och dödlighet.

Publikationen har getts ut på danska och på engelska och ger bland annat en inblick i hur arbetet med tobaksavvänjning är uppbyggt i de olika länderna. Intressanta exempel på metoder som testats lyfts också fram.

Rapporten har getts ut inom ramen för det nordiska tobaksprojekt som Nordens välfärdscenter driver.

Läs vidare