Författare till rapporten, som är en uppföljning till den rapport om forskningsläget 2018 som publicerades för två år sedan, är vetenskapsjournalisten och VISIRs vice ordförande Niclas Malmberg.

– Sedan förra rapporten publicerades har vi sett ett ökat intresse hos tobaksbolagen att lyfta fram att man arbetar för att minska den egna miljöpåverkan, till exempel i form av projektet Fimpa Rätt. Tyvärr är det än så länge bara fernissa, medan de stora problemen kvarstår, säger Niclas Malmberg.
Han lyfter också fram att snus och e-cigaretter inte är bättre när det gäller miljöpåverkan.
– När det handlar om skövling av regnskog eller att barnarbetare blir sjuka av att utsättas för stora mängder nikotin, spelar det ingen roll hur tobaken används i slutänden.

En annan slutsats i rapporten är att barnarbetet ökar på tobaksodlingar i många länder, och att många av dessa barn drabbas av gröna tobakssjukan på grund av de mängder nikotin man utsätts för när man hanterar tobaksbladen.

Läs rapporten här

 

Läs vidare