Länder i Sydasien har gjort stora framsteg när det gäller tobakskontroll: Indien har till exempel förbjudit tobaksbilder i filmer, Nepal och Sri Lanka har infört några av världens största bildmässiga hälsovarningar på tobaksförpackningar. Direkt tobaksreklam är förbjuden i hela regionen.

Ändå fortsätter tobaken att skada folkhälsan. En ny rapport från nätverket STOP tyder på att BATs aktiviteter kan ha något att göra med det.

Rapporten beskriver till exempel fall av potentiellt undandragande från att betala skatt och vägran att använda obligatoriska hälsovarningar. BAT har också använt CSR-aktiviteter i Indien och Bangladesh för att skaffa sig fördelar. Till exempel har BAT donerat handsprit och annan covid-relaterad utrustning till sjukhus och myndigheter i Bangladesh.

Förra året publicerade STOP flera avslöjanden om hur BAT under lång tid infiltrerade tobakspolitiken i Södra Afrika.

Läs vidare