För närvarande röker 22 procent av de som är över 15 år i Republiken Irland.

– Rökning är den ledande orsaken till förebyggbar död i vårt land, framhöll James Reilly när planen publicerades.

– Varje år dör minst 5 200 personer av sjukdomar orsakade av tobak.

Enligt planen för ett tobaksfritt Irland kommer tobak fortfarande att vara tillgängligt 2025, men till ett betydligt högre pris än i dag. Förutom åtgärder som höjer priserna rekommenderar planen även bland annat rökförbud i bilar där barn färdas och ökade restriktioner på ställen där tobak säljs. Självbetjäningsautomater där man kan köpa tobak bör till exempel förbjudas, enligt rekommendationerna. Inriktningen ska vara att ”denormalisera” rökning.

Planen publiceras nästan ett årtionde efter att Irland, i mars 2004, som första land i världen förbjöd rökning på arbetsplatser. Förbudet inkluderade även pubar och nattklubbar, vilket då var mycket kontroversiellt.

Idag ses rökförbudet, liksom i exempelvis Sverige, som självklart. Tidigare i år publicerades en studie som visade att det irländska rökförbudet sedan 2004 räddat över 3 700 liv.

Rapporten Tobacco Free Ireland kan laddas ned här.

Läs vidare