Tobak är en mycket arbetskrävande gröda. Majoriteten av arbetarna i de zambiska tobaksfälten är kvinnor som riskerar sin hälsa på grund av bristfällig skyddsutrustning. Den tyska organisationen Unfairtobacco har tillsammans med Tobacco Free Association of Zambia gjort en kort film om några kvinnliga tobaksodlare, där de får berätta om sina erfarenheter och behov.  

Se filmen här

 

Läs vidare