Women’s Rights and Tobacco Control belyser kopplingarna mellan tobak, dess odling och användning, upprätthållandet av kvinnors rättigheter och FN:s 17 globala hållbara utvecklingsmål.

Broschyren är på engelska och ges ut tillsammans med 23 organisationer som arbetar med folkhälsa, hållbar utveckling och tobakskontroll.

Kapitlen i den 43-sidiga broschyren har rubriker som Effects of social inequality on tobacco use in girls and women, How Big Tobacco Uses Social Media to Target Women och Women’s rights and tobacco farming: The Bangladesh case.

Läs vidare