Tobaksfria veckan är en del av det nationella arbetet Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025. Målet med veckan är att lyfta frågan för allmänheten, och att påverka politiker och andra beslutsfattare att skapa förutsättningar till förändring.

– Tobaksfria veckan är sedan många år en anledning för alla ”tobaksarbetare” att påminna sin omgivning, på alla nivåer, om den outtröttliga kampen mot en cynisk industri – och om det samhälle som har all kunskap men av någon underlig anledning inte reagerar tillräckligt för att skydda sina medborgares hälsa, säger Göran Bothëus på Läkare mot tobak.

Ingen prioriterad fråga – trots enorma kostnader

Det var läkarmissionens grundare Harry Lindqvist som inspirerade till tobaksfria veckan på 70-talet i sitt samarbete med VISIR (Vi Som Inte Röker). Via lokala arrangemang – utställningar, föreläsningar, tidningsartiklar eller annat – riktade han uppmärksamheten mot rökning och dess skadeverkningar.

Och arbetet fortsätter, via äldre och nyare organisationer som inte accepterar allt som tobaken orsakar i hälsoförluster, påverkan på miljön och kostnader för både individ och samhälle. Inom politiken behöver frågan prioriteras högre, eftersom tobak är ett globalt problem för både samhälle och individer.

– Den här frågan borde inte bara uppmärksammas en vecka alternativt en dag per år, utan VARJE dag, säger Margaretha Haglund, på Läkare mot Tobak.

Tobacco breaks hearts är årets tema

Traditionen det senaste decenniet har varit att lyfta samma tema under tobaksfria veckan som på WHO:s Tobaksfria dag som äger rum i slutet av maj varje år. I år var temat hjärt-och kärlsjukdomar. Anledningen är att WHO vill rikta strålkastarljuset mot det starka sambandet mellan tobak och hjärt-kärlsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt:

· Rökning ökar kraftigt risken för hjärtinfarkt, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar. Dessutom ökar tobaksbruk risken för diabetes, som i sig ökar risken för hjärt-kärlsjukdom.
· Hjärt-kärlsjukdomar dödar fler människor än något annat i världen och tobaken ligger bakom 12 procent av dessa dödsfall.
· I Sverige orsakar rökning varje år 22 500 nya fall av hjärt-kärlsjukdom samt 3 500 dödsfall i hjärt-kärlsjukdom.

Se till att unga inte börjar

Varje år börjar 16 000 personer röka, och 90 procent av dem är barn. Ett sätt att minska hjärt-och kärlsjukdomarna i befolkningen, och alla andra negativa effekter av tobaksbruk, på lång sikt är därför att se till att unga människor inte börjar bruka tobak.

– För att lyckas med detta är det viktigt att så långt som möjligt stoppa tobaksindustrins marknadsföring och glorifiering av sina hälsovådliga produkter. Sverige till skillnad från t ex Norge, Island och Finland har inte alls lyckats stå emot tobaksindustrins lobbying med resultat att Sverige till exempel inte ens lyckats besluta om exponeringsförbud av tobak, säger Margaretha Haglund politisk tobaksexpert.

Vuxna i barns omgivning, såväl i hemmen som i skolan, behöver också ta sitt ansvar för att skydda barn och se till att de inte börjar bruka tobak. Undersökningar visar att den största orsaken till att barn börjar med tobak är för att deras kompisar röker eller snusar. Och en stor påverkan sker i skolan, på raster då barn och ungdomar umgås med sina vänner. Tobaksfri skoltid är därför en mycket viktig insats. Under tobaksfria veckan startar därför en kampanj om tobaksfri skoltid. Syftet är att få in namnunderskrifter som kommer att presenteras för våra politiker som har möjligheten att göra Tobaksfri skoltid till verklighet för alla barn.

SKRIV PÅ FÖR EN TOBAKSFRI SKOLTID!

Läs vidare