Utredningen har titeln” En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter”. Syftet är att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering för att uppnå ett effektivt och rättssäkert skydd för folkhälsan, med särskilt fokus på barn och unga.

Inom tobak/nikotinområdet ska utredaren analysera följande områden och se om det finns förutsättningar att komma med lagförslag.

  • Tobaks- och nikotinfri skoltid.
  • Förbud och straffbeläggning av langning av tobak- och nikotinprodukter.
  • Ett minsta antal portioner per förpackning med så kallat tobaksfria nikotinprodukter
    (ett förbud mot små snusförpackningar kunde göra varan mindre attraktiv för ungdomar).
  • Sätta en övre gräns för nikotinhalt i så kallat tobaksfria nikotinprodukter.

Utredningen ska ledas av Inga-Lill Askersjö, justitieråd och ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Björn Sundin, Lärare mot Tobak, tycker det är bra att utredningen tillsatts. Lärare mot Tobak är en av de organisationer som arbetar för att skoltiden ska vara nikotin- och tobaksfri. Det vill säga att det ska gälla även när man lämnar skolområdet under skoltid.

–Tobaks- och nikotinfri skoltid är helt utifrån våra önskemål. Det skulle vara jättebra om det lagstadgas. Går det igenom skulle mycket vara vunnet, säger han.

Han ser det både som en åtgärd som skulle kunna få ner användandet av tobak/nikotin och en viktig princip.

– Skolan ska stå upp för att man inte använder droger och nikotin är ju en drog, säger Björn Sundin.

 

Läs vidare