Det är känt sedan länge att rökning under graviditet kan orsaka störningar i andning och hjärtrytm hos barnet under spädbarnstiden. Däremot har det inte varit känt vilka ämnen i cigarettröken som ligger bakom dessa störningar. Trots denna brist på kunskap har nikotinläkemedel ofta rekommenderats som ett säkrare alternativ än cigaretter.

Forskargruppen misstänkte att det är nikotinet som orsakar störningar i den icke medvetandestyrda andningskontrollen hos barnet och ökar risken för andningsuppehåll. De ville därför undersöka även hur snusande mödrars barn hard et med andningsfunktionen.

609551 nyfödda i Sverige ingick i undersökningen. 7599 hade snusande mammor, 58319 hade rökande mödrar.

Den statistiska analysen visade att snusarnas barn hade dubbelt så hög risk för andningsuppehåll som tobaksfria kvinnors barn. Även rökarnas barn hade förhöjd risk, men riskökningen var mindre än för snusarnas barn.

Studien är publicerad i Pediatrics.

Läs vidare