Människans hjärna fortsätter att utvecklas fram till 25-årsåldern. Under den långa mognadsperioden är hjärnan känsligare för yttre påverkan än senare i livet. Det gäller bland annat påverkan av olika former av droger.

Hur nikotin påverkar den unga hjärnans utveckling studeras av flera forskargrupper runt om i världen. Nu har forskare vid Pennysylvania State University gått igenom den forskning som hittills finns och vägt samman kunskapen. Slutsatserna publiceras i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Neuroscience & Behavioural Reviews.

Författarna framhåller att det i dag finns klara bevis för att en hjärna under utveckling som utsätts för nikotin får en förändrad struktur. Förändringarna kan ha betydelse för känslolivet, intellektuella funktioner och för hur personen reagerar på droger. Bland annat skapas ett nikotinberoende som blir kraftigare än hos någon som använder nikotin först senare i livet. Förändringarna ökar risken för att den unga personen fortsätter att använda nikotin och gör det svårare att sluta. De ökar också risken för återfall även om personen lyckats vara nikotinfri under en lång period.

Forskarna framhåller att denna kunskap är viktig eftersom de flesta rökare börjar I tonåren. Att sprida kunskap om hur den unga hjärnan påverkas av nikotin kan, skriver de, vara en effektiv tobaksförebyggande insats.

Länk till artikeln i Neuroscenence & Behavioural Reviews

Faktaavsnitt (på engelska) om rökning och hjärnans utveckling i nätpublikationen Tobacco in Australia: Facts and Issues

Läs vidare