Den nya studien, som publiceras i septembernumret av tidskriften Health Policy, genomfördes i fyra amerikanska delstater. 404 vuxna rökare deltog i en typ av experimentella auktioner där de fick bjuda på olika cigarettpaket. På samtliga paket fanns samma varningsbudskap: Rökning orsakar muncancer. I övrigt varierade paketens utformning. Tre hade vanlig logotyp och dekor. På ett av dem upptog varningstexten 50 procent av sidan på paketet. På ett annat täckte varningen 50 procent av både fram- och baksida. På ett tredje fanns text och en avskräckande bild på 50 procent av både fram och baksida.

Det fjärde paketet, ett så kallat neutralt paket, saknade märkesanknuten dekor och hade text- och bildvarning på 50 procent av fram- och baksidan.

Analys av deltagarnas bud under de experimentella auktionerna visade att de två paketen med bildvarningar var klart mindre attraktiva än de med textvarningar. Minst lockades rökarna av det neutrala paketet med varningsbilder.

Länk till tidskriftens sammanfattning av studien.

Läs vidare