Det är ett forskarlag frän brittiska Centrum för tobaksstudier vid universiteten i Bath och Bristol som kommit fram till det genom att med avancerad teknik studera ögonrörelserna hos försökspersoner ombedda att titta på cigarettpaket.

I studien ingick icke rökare, tillfällighetsrökare och dagligrökare. De fick titta på både vanliga mångfärgade paket med effektfulla varumärken och varningsbilder och neutrala paket med samma varningsbilder men med varumärkena i små svarta bokstäver i standardiserat typsnitt och i övrigt en diskret färg på hela paketen.

Det visade sig att blickarna hos icke rökare och tillfällighetsrökare drogs direkt till varningsbilderna på de neutrala paketen och stannade där, medan dagligrökarna inte påverkades av de neutrala paketens utformning.

Slutsatsen blir att ju mer uppmärksamhet som varningsbilden får desto större blir den avskräckande effekten av varningen och det kan förväntas innebära att färre ungdomar börjar röka.

En av författarna till studien, som publicerats i tidskriften Addiction, säger att den bidrar med ytterligare viktigt stöd till argumenten för neutrala paket inför den remissomgång som den engelska regeringen beslutat genomföra inför ett kommande beslut om plain packaging i Storbritannien. Resultatet gynnar även Australiens regering som nyligen lade fram ett lagförslag om att införa neutrala cigarettpaket i landet.

Källa: Addiction, 6 och 11 april 2011.

Det engelska namnet på Centrum för tobaksstudier är UK Centre for Tobacco Studies, (UKCS).

Publicerat 17 april 2011

Carl-Olof Rydén

Läs vidare