Det är två frågor som kräver mycket och jag har fått jobba mycket de senaste åren. Men jag vill verkligen fortsätta arbeta med båda frågorna och jag är ganska tjurig av mig, säger hon.

Maria Nilsson har en lång och bred erfarenhet av att arbeta med ungdomar och av tobaksfrågan. Hon har sina rötter i Umeå, men gjorde en tio år lång utflykt till Stockholm på 1980-talet och arbetade bl.a. som skolkurator i förorten Husby. Också efter återvändandet till Umeå arbetade hon först som skolkurator, men sedan dök chansen upp att söka ett jobb som ungdomssekreterare hos en kommundel. Maria Nilsson fick gehör för sin tanke att jobbet borde inrymma även förebyggande arbete. Eftersom Maria inte bara är socionom utan även dramapedagog låg det nära till hands att arbeta med teater tillsammans med ungdomarna. Hon genomförde bl.a. flera teaterprojekt tillsammans med tonårstjejer i kommundelen.

Tobaksfrågan kom in i hennes liv 1993 när Onkologiskt centrum i Umeå tillsammans med de andra Norrlandslänen skulle arrangera den nationella tobaksförebyggande konferensen LUFT. Maria Nilsson medverkade i programmet tillsammans med de skådespelande ungdomarna vilket blev upptakten till en liten turné i skol- och förebyggar-Sverige. Och så kom frågan; ville Maria möjligen arbeta vid Onkologiskt centrum i Umeå med tobaksprevention bland ungdomar?

– Jag tyckte det lät så smalt så jag tackade nej ett par gånger först. Men så tänkte jag att ”jag ger det tre månader så får vi se”. Nu har det gått 17 år och jag har lärt mig att tobaksfrågan inte är smal. Tvärtom är den oerhört komplex och det är bl. a. det som gör den väldigt, väldigt intressant och viktig.

Under många år var Maria Nilsson en drivande kraft i programmet Tobaksfri Duo i Västerbotten. Programmet är ett samarbete mellan Folktandvården, FOUU-staben och skolorna och vänder sig till ungdomar i åldrarna 12-15 år. Under skolår 6 erbjuds eleverna att skriva på ett kontrakt tillsammans med en vuxen i sin närhet. Eleven lovar att vara rök- och snusfri i tre år framåt och den vuxna partnern att stötta detta. Bland tobaksfria deltagare lottas det varje år ut fina priser och ungdomarna får också vissa rabatter och andra erbjudanden. Modellen har varit framgångsrik och fått efterföljare på andra håll i och utanför landet.

För tio år sedan lämnade hon programmet och började arbeta med forskning om ungdomar och tobak. År 2009 disputerade Maria Nilsson vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och folkhälsovetenskap. Hennes avhandling heter ”Promoting health in adolescents: preventing the use of tobacco” och är bl.a. en utvärdering av Tobaksfri Duo.

Hon har genom åren även gjort ett flertal andra studier om ungdomar och tobak. Nyligen publicerades kartläggningen ”Tonåringar om tobak” som hon gjort på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Där avslöjas bl.a. att fyra av fem ungdomar i åldrarna 13-15 och 17 år fortfarande ser rökning på sin skolgård, trots att det gått 17 år sedan lagen om rökfria skolgårdar infördes. Maria Nilsson talar oftast med eftertänksamt lugn, men när hon diskuterar rökningen på svenska skolgårdar, hörs äkta upprördhet i rösten.

– Serveringarna har vi lyckats göra rökfria, men i en miljö där våra barn och ungdomar vistas varje dag är det trots lagstiftning fortfarande inte rökfritt. Det är sjukt och vi måste göra något åt det! Ungdomar vill att vi vuxna ska bry oss, säger hon.

– Jag är övertygad om att färre unga skulle röka om rökförbudet på skolgårdarna fungerade. Erfarenheten visar att varje gång rökning försvinner från en miljö så är det många som slutar. Dessutom kommer färre ungdomar att börja testa att röka om skolgården är rökfri.

– Det är lätt hänt att skolans ansvariga känner sig väldigt utpekade när man tar upp det här problemet. Men skolan ska inte ensam behöva lösa detta utan stöd av övriga samhället. Jag har hittills aldrig träffat en vuxen som vill att unga ska röka. Låt oss ta ett gemensamt ansvar! Jag skulle vilja att det skapas en nationell rörelse kring detta för så viktig är frågan.

Idag har Maria Nilsson en post doc-tjänst som forskare och som ”Research to Policy Leader” vid Umeå Centre for Global Health Research där hon ingår i ett team som arbetar med området ”Climate change and global health” och bidrar med sin expertkunskap om folkhälsoarbete, hälsokommunikation och policyarbete.

Hon kombinerar klimatengagemanget med fortsatt arbete med tobaksfrågan.

– Jag går lätt igång på utmaningar…

Hon har deltagit i de två senaste internationella klimatmötena. Efter det i Köpenhamn var hon besviken, efter det senaste, i Mexico, lite mer hoppfull.

– Framgångarna i tobaksfrågan visar att det går att genomföra stora förändringar om människor får motivation och kunskap. Klimatarbetet har inte alls kommit lika långt, men det måste gå snabbt. För att denna stora fråga ska börja kännas mer relevant för var och en av oss, är det viktigt att börja diskutera att även den handlar om människors hälsa.

Maria Nilsson tar fasta på framgångarna i kampen mot den mäktiga tobaksindustrin och ser det arbetet som en inspirerande förebild för klimatarbetet.

– Det finns många beröringspunkter mellan de två frågorna och man kan lära mycket av tobakspolitiken i kampen mot de krafter som vill att vi inte ska bry oss så mycket om klimatfrågan, säger hon.

– I tobaksfrågan har det hänt ofantligt mycket både i Sverige och internationellt. Skapandet av Tobakskonventionen och det fortsatta arbetet för att implementera den är fantastiska saker som visar vad man kan åstadkomma om människor samlar sig kring något de tycker är viktigt.

Läs vidare