I slutet av augusti fick Tobaksfakta de första rapporterna om att cigarettpaket med varningsbilder börjat dyka upp på den svenska marknaden. Det gällde då märket Prince. Under de senaste månaderna har sedan rapporterna kommit allt tätare och från allt fler olikahåll i landet. Tobaksfakta har också fått hjälp av ungdomsorganisationen Smart Ungdom som bad sina medlemmar att besöka butiker och kiosker för att kolla varningsbildsläget. Sammantaget finns nu rapporter om ett 20-tal cigarettmärken som börjat säljas i paket med varningsbilder och de nya paketen finnspå allt ifrån bensinmackar till stormarknader.

Varningsbilder ska minska rökningen

Förändringarna följer EU:s nya tobaksproduktdirektiv och samma varningsbilder kommer nu på cigarettpaketen i hela EU. Den nya tobakslagen säger, liksom EU-direktivet, att hälsovarningar med både text och bild ska täcka 65 procent av paketens fram- och baksidor. Varningsbilderna hämtas från ett EU-gemensamt bildbibliotek. Det finns tre uppsättningar av bilder, varje uppsättning innehåller 14 bilder och ska användas under ett år, sedan går man över till en annan av bilduppsättningarna. De 14 bilderna i den första uppsättningen syns nu på svenska cigarettpaket. Tobaksfakta har tagit fram material med korta forskningsfakta bakom var och en av bilderna.

Bakgrunden till EU-beslutet om tobaksförpackningarna är att forskning tydligt visat att hälsovarningar med bilder är ännu effektivare än enbart textvarningar för att öka medvetenheten om tobakens hälsorisker. Bilder väcker känslor och ger ett starkare intryck, vilket gör det lättare att sluta röka och att inte återfalla. Läs gärna Tobaksfaktas faktablad om varningsbilder.

Läs vidare