Här finns den viktigaste informationen om tobaksindustrin och barnarbete om du missade webbinariet.

En ny rapport från International Labour Organization, ILO, visar också att minskningen av barnarbete i världen har stannat av. Rapporten tar inte upp tobaksindustrin specifikt, men enligt den är det mest vanligt med barnarbete söder om Sahara, inom familjen och inom jordbruk – vilket stämmer väl in på tobaksodlingar.

Läs vidare