Anslagen för 2020 har halverats jämfört med anslagen under 2019 och 2018. I siffror innebär det nästan 70 miljoner mindre kronor till det förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, tobak, doping och spel. Andreas Axelson, generalsekreterare, Unga drogförebyggare, Marita Isaksson, ordförande, Svenska Live – Unga arrangörsnätverket, Sabina Kapetanovic, lektor i barn- och ungdomsvetenskap, Högskolan väst och Anna Petersén, lektor i socialt arbete, Örebro universitet skriver i debattartikeln skriver att en konsekvens av de minskade anslagen är att flera planerade förebyggande insatser tvingas avbrytas nu vilket innebär att tiden, kompetensen och skattepengarna som investerats kastas i sjön.

Läs debattartikeln här

Läs vidare