Den amerikanska studien ger samma bild som en undersökning av 13 europeiska länder – bland andra Sverige – som publicerades år 2010; En rökare som går till doktorn på grund av infektionssymtom har större sannolikhet än en ickerökare att få recept på antibiotika.

I den nyaamerikanska studien, publicerad i The American Journal of Preventive Medicine, fick rökarna antibiotika 20-30 procent oftare än patienter som inte rökte.

Resultatet är oroande med tanke på det växande folkhälsohot som antibiotikaresistenta bakterier utgör. Världens länder är eniga om att antibiotikaanvändningen måste minskas för att bromsa resistensutvecklingen. Huvudbudskapet är att sätta in antibiotika bara när det verkligen behövs och att bekämpa all onödig förskrivning.

Det är välkänt att rökning ökar risken att drabbas av olika infektioner, bland annat i luftvägarna. Däremot finns det inget vetenskapligt stöd för att rökare behöver mer antibiotika vid infektionssymtom än personer som inte röker. Men trots att rökarna inte har värre symtom får de, enligt forskningsstudierna, oftare antibiotika.

– Om rökare får antibiotika utan medicinska skäl 20-30 procent oftare, kommer det att bidra till antibiotikaresistensen i samhället, säger forskaren Michael Steinberg som ledde USA-studien.

Michael Steinberg arbetar vid Rutgers Robert Wood Johnson Medical School i New Brunswick, New Jersey. Hans uppfattning är att det finns en tradition bland läkare att vara mer liberala med antibiotika till rökare. Samma slutsatser drog tidigare hans europeiska forskarkollegor. De menade att många läkare tror att rökare klarar sig sämre utan antibiotika, men påpekade att deras studie visade att det inte fanns någon sådan skillnad.

I maj 2015 antog WHO:s världshälsoförsamling en global handlingsplan mot läkemedelsresistenta sjukdomsorganismer. Ökad kunskap och medvetenhet både inom sjukvården och hos allmänheten ses som ett av de viktigaste vapnen för att bekämpa resistensökningen.

Läs vidare