Yrkesföreningen Psykologer mot Tobak, PmT, har tagit över ansvaret för den webbaserade information om tobaksavvänjning som tidigare fanns på Tobaksfakta. Idag är Tobaksfakta knuten till Tankesmedjan Tobaksfakta och har fått en tydligare profil som forum för debatt, analysoch nyheter på tobaksområdet. Det angelägna arbetet med att på webben erbjuda praktiskt stöd för tobaksavvänjning kommer därför fortsättningsvis att skötas av PmT med webbsidan www.psykologermottobak.org

-Tobaksavvänjning är en viktig profilfråga för oss, säger Barbro Holm Ivarsson, ordförande i Psykologer mot Tobak.

– Det är därför naturligt att vi tar ansvar för information om frågorna via vår hemsida. Det känns som ett roligt, hedersamt och mycket viktigt uppdrag, och ger oss nya möjligheter att utveckla information både till allmänheten och till professionella på olika arenor som vill hjälpa andra att sluta. Vi har många idéer. Just nu provar vi till exempel att erbjuda inläggning för rökavvänjning till allmänheten och i april kommer vår nya skrift om rådgivning och avvänjning i psykiatri, beroendevård och socialtjänst.

På PmTs webbsida finns nu två avdelningar om tobaksavvänjning. Den ena vänder sig till den som vill sluta röka eller snusa och innehåller kunskap och hjälp på olika nivåer. För en del passar det bäst att sluta på egen hand och de får tips som de har nytta av då. Bl.a. finns en självinstruerande sluta-röka-skola och en sluta-snusa-skola. Andra behöver mer stöd och vägarna till hjälpen kan man också hitta här. Det finns kontaktuppgifter till tobaksavvänjare i olika län och ansvaret för uppdatering av de uppgifterna ligger hos samordnarna för tobaksfrågor i landstingen.

Den andra avdelningen innehåller kunskap och material som kan användas av professionella som arbetar med att stödja människor som vill sluta med tobak.

Materialet utgörs alltså till stor del av det avvänjningsmaterial som fanns på www.tobaksfakta.se. Den nya tobaksavvänjningssajten uppdateras löpande och man kommer även att kunna hitta nyheter om tobaksavvänjning här.

Självklart kommer även Tobaksfakta att bevaka området tobaksavvänjning nyhetsmässigt. Bland faktabakgrunderna och kunskapssammanställningarna i vår avdelning Bibliotek hittar du också en del som handlar om tobaksavvänjning.

Tobaksfakta kommer att länka till PmTs avvänjningssajt. Vid hänvisning till information om tobaksavvänjning i broschyrer och annat informationsmaterial rekommenderas dock att i fortsättningen ange www.psykologermottobak.org

Läs vidare