Hur kommer det sig att länsstyrelsen tar beslutet nu?
–Under många år har länsstyrelsen arbetat med tobaksförebyggande arbete genom samverkan och genom kunskapshöjande insatser till yrkesverksamma i kommunerna med syfte att minska tobaksanvändningen och tillgängligheten. Tobacco endgames mål är i linje med länsstyrelsens arbete med ANDT-strategin så att ta detta beslut nu känns självklart.

Vilket arbete har lett fram till beslutet?
–Länsstyrelsen har genom sitt arbete med både tillsyn och ANDTS-samordning arbetat med tobaksfrågan för att minska tillgängligheten, och tobaksförebyggande för att minska hälsokonsekvenser och utjämna skillnader under många år. Undertecknandet av Tobacco endgame var förankrat i vår organisation sedan tidigare och arbete handlade mer om för oss att sätta inriktningen och att reflektera kring hur vi vill att våra insatser skall se ut.

Vad innebär det här för länsstyrelsen?
–Tobacco endgame inspirerar till att fortsätta driva arbetet för ett rökfritt Sverige framåt och kastar mer ljus på just denna fråga, hur kan vi fortsätta ta kliv framåt. Det finns så starka skäl att arbeta för ett rökfritt Sverige som exempelvis för att skydda barn och unga och för att främja en god och jämlik hälsa.

Hur går ni vidare nu?
–På Länsstyrelsen Västerbottens ANDTS-samordning och tillsyn ser vi fram emot att gemensamt verka för att minska tillgängligheten och efterfrågan på tobak. Vi vill stärka den tobaksfria normen och just nu, i och med att den nya tobakslagen fyller ett år, uppmärksammar vi de rökfria utemiljöerna så som lekparker och entréer särskilt. Under våren erbjöds även länets kommunala tillsynssamordnare att delta i en kurs kring tobakstillsyn, och med den typen av insatser avser vi att behålla den höga nivån av kompetens inom tobakstillsyn vi har inom länet.

Har ni avsatt extra resurser för detta?
–Vårt tobaksförebyggande arbete är långsiktigt och resurser läggs inom detta kontinuerligt.Det tror vi är viktigt. När vi tänker folkhälsa så tänker vi inte extra resurser utan att använda de resurser vi har på ett klokt vis och att göra så över lång tid, genom att tjänstepersoner arbetar med dessa frågor inom ramen för sina uppdrag och genom att de verksamhetsmedel som är avsatta för ändamålet brukas på ett effektivt sätt.

Läs vidare