Att öka kunskapen om varför ungdomar använder e-cigaretter och hur det påverkar deras övriga levnadsvanor, inte minst tobaksanvändningen, är ett angeläget forskningsområde. Kunskapen behövs som grund för en folkhälsopolitiskt effektiv lagreglering av e-cigaretter och liknande produkter.

I den nu aktuella studien följde forskare vid Yale School of Medicine ungdomar i den amerikanska delstaten Connecticut. Hösten 2013 genomfördes en första enkätstudie bland cirka 2 100 ungdomar i högstadie- och gymnasieåldrar. 340 av dem hade prövat e-cigaretter. En andra omgång av studien genomfördes våren 2014.

Forskarna undersökte dels vad som fått ungdomar att testa e-cigaretter till att börja med, och dels vilka skäl som låg bakom en fortsatt användning.

Ungdomarna angav många olika orsaker till att överhuvudtaget pröva e-cigaretter. De sade att de varit nyfikna på själva e-cigaretten och på de olika smaker som finns på e-cigarettvätskor. Att e-cigaretter är mycket billigare än vanliga cigaretter var ett annat skäl. Sex procent av e-cigarettestarna ville sluta röka vanliga cigaretter. Bland dem som testade av denna orsak var det mycket vanligt att använda e-cigaretter även vid den andra undersökningen. Men det viktigaste skälet som ungdomar som fortsatt med e-cigaretter angav, var det låga priset.

Forskarna framhåller att prishöjande åtgärder är ett viktigt verktyg för att förebygga långvarigt bruk av e-cigaretter bland unga.

Läs vidare