Det är inte bara i Sverige som tobaksförebyggande organisationer ifrågasätter sin regerings ambitioner att leva upp till Tobakskonventionen.

”Vi kommer att bli utskämda internationellt”, varnar den jamaicanska koalitionen och framhåller att landet snarast måste ändra riktning och följa den konvention man anslutit sig till.

Det är inte bara beslutet att utöka tobaksodlingen som organisationerna är kritiska till. De framhåller också att Jamaica fortfarande saknar mycket av den tobakslagstiftning som Tobakskonventionen föreskriver, bl. a. rökförbud i offentliga miljöer. Dessutom har den jamaicanska regeringen samarbetat med tobaksindustrin om ungdomskampanjer, vilket strider mot artikeln om att inte låta tobaksindustrin påverka folkhälsopolitiken.

Via den här länken kan du läsa det öppna brevet, på engelska.

Läs vidare