Tobak är en av Zambias fem viktigaste exportprodukter och exporten går bland annat till Tyskland.

På sin hemsida har den tyska organisationen Unfair Tobacco  publicerat en film om barn som arbetar på tobaksplantagerna. Barn i tobaksodlingarna riskerar att få hälsoproblem och missa sin skolgång.

”Tobaksindustrin är ansvarig för detta. De ovärdiga arbetsförhållandena för arbetare i globala syd är fortfarande en del av den ekonomiska tillväxtstrategin för många företag. Tobaksindustrin försöker göra maximal vinst på bekostnad av de människor som arbetar med tobaksodling. Tyska tobaksföretag är också ansvariga för detta eftersom Tyskland årligen importerar cirka 150 000 ton råtobak”, skriver Unfair Tobacco.

 

Läs vidare