−KOL är den enda av de stora folksjukdomarna där dödligheten ökar. Vården måste bli bättre på att upptäcka KOL i tid och vi måste satsa ordentligt på forskning för att kunna vända trenden, säger Kjell Larsson, vice ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd och professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet.

I dag dör fler kvinnor än män av KOL, visar statistik från Socialstyrelsen som bearbetats av Hjärt-Lungfonden. Från 2003 till 2012 har antalet kvinnor som årligen dör i sjukdomen ökat från 1177 till 1551. Det är en ökning med 32 procent. Under samma tid har andelen män som dör i KOL minskat med 1 procent, från 1306 till 1288 personer.

Sjukdomen drabbar ofta kvinnor hårdare än män. Kvinnor med KOL insjuknar tidigare i livet och sjukdomen leder snabbare till kronisk andningssvikt än hos män. Kvinnor med KOL vårdas mer på sjukhus och behöver fler läkarbesök än män.

Minst en halv miljon svenskar är drabbade av KOL, men de allra flesta vet inte om det. Bara var femte har fått diagnos. KOL upptäcks genom att lungkapaciteten mäts med så kallad spirometri, ett test som går att göra på nästan alla vårdcentraler. En tidig diagnos ger goda möjligheter att bromsa sjukdomen. Den mest effektiva behandlingsåtgärden hos en rökande KOL-patient är rökstopp.

Läs vidare