En ny artikel från Truth Initiative svarar på vanliga frågor om syntetiskt nikotin, till exempel om det är säkert att använda.

På den frågan är svaret att det är för tidigt att säga, det krävs mer forskning. Många av de kemiska metoderna för att producera det syntetiska nikotinet är även okända.

Läs vidare