De fyra huvudbudskapen för tobaksfria dagen är:

  • Tobaken skadar miljön
  • Se till att tobaksindustrin tar ansvar för den miljöförstöring den orsakar
  • Rädda planeten genom att sluta röka
  • Hjälp tobaksodlare att byta till mer hållbara grödor

På WHO:s webbplats finns också svar på de vanligaste frågorna som till exempel hur tobak skadar skogarna, vattnet, luften och jorden.

Läs vidare