Anklagelserna utreddes av anti-bedrägeribyrån Olaf vars då hemliga rapport låg till grund för den påtvingade uppsägningen.

Men varken Olaf eller polisen på Malta som utrett anklagelserna polisiärt, har hittat några bevis mot Dalli, som hela tiden förnekat all kännedom om mutförsök.

Den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta har inbjudit John Dalli att medverka i ett seminarium om lobbyism på Europanivå på Strand hotell i Visby klockan 10:00-11:30 den 2 juli.

– Det innebär inte att vi tar ställning i skuldfrågan, säger generalsekreterare Ewy Thörnqvist, men vi är övertygade om att Dalli kan ge många intressanta inblickar inte bara i härvan kring hans avgång utan även i den omfattande lobbyverksamheten under arbetet med tobaksproduktdirektivet liksom insyn i lobbyismens omfattning och effekter i Europasamarbetet över huvud taget.

­ Vilket forum passar bättre för en sådan diskussion än Almedalsveckan som är Sveriges största mötesplats för politiker, företag, frivilligorganisationer och pr-folk?

Seminariet inleds med ett samtal mellan John Dalli och den erfarna moderatorn Anna Olin. Efter samtalet är det fritt fram för frågor till John Dalli från medier och allmänhet.

Medverkar i seminariet gör även Carl Schlyter. europaparlamentariker för Miljöpartiet.

Välkommen till Strand hotell tisdagen den 2 juli klockan 10:00

Läs vidare