Det säger han i en intervju med det politiska nyhetsmagasinet New Europe i Bryssel, återgiven i Malta Today som del i tidningens täckning av händelsen.

Dalli berättar att han på tisdagseftermiddagen blev uppmanad av EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso att avgå, trots att denne visste att EUs antikorruptionsmyndighet OLAF slagit fast att det inte fanns något avgörande bevis för ett samband mellan Dalli, Swedish Match och den affärsman på Malta, Silvio Zammit, som uppges ha tagit kontakt med det svenska bolaget och påstått att det skulle gå att muta Dalli för att få exportförbudet för svenskt snus hävt.

Inga möten eller kontakter mellan Dalli och tobaksindustrin har ägt rum varför översynen av tobaksdirektivet inte kunnat påverkas den vägen.

Det kommer nu också fram att det nya direktivförslaget skulle presenterats den 22 oktober för ett slutgiltigt godkännande genom en remiss till övriga direktorat, men enligt Malta Today har enheten i EU-kommissionen där översynen genomförs nu gjort uppehåll i sitt arbete, varför tobaksindustrin redan vunnit en framgång.

Dalli säger i intervjun att han aldrig inbjudits att kommentera innehållet i OLAF-rapporten och inte fått ta del av den innan den presenterades för ansvariga enheter.

– Rapporten innehåller inga anklagelser mot mig utan enbart bekräftar att jag är oskyldig.

När Barroso uppmanade Dalli att avgå bad denne om 24 timmars uppskov för att han skulle hinna kontakta både en advokat och sin familj. Det beviljades inte. Barroso sa att Dalli hade 45 minuter på sig innan ett pressmeddelande om hans avgång skulle gå ut.

I intervjun med New Europe säger Dalli att den maltesiske mellanhanden Silvio Zammit aldrig informerade honom om de påstådda mötena med ESTOC, European Smokeless Tobacco Council, där Swedish Match ingår och bolagets kommunikationschef Patrik Hildingsson är ordförande.

Det framgår också av intervjun med Dalli att ESTOCs generalsekreterare tagit kontakt med Zammit och frågat hur mycket han ville ha betalt för att ordna ett informellt möte med Dalli i Bryssel. Dalli konstaterar att detta inte är något annat än en muta.

Videointervju med John Dalli

Malta Today

New Europe

Europaportalen om ESTOCs erbjudande om betalning

Läs vidare