– Beslutet i Jämtlands landstingsfullmäktige är mycket glädjande och en viktig milstolpe, säger Göran Boëthius, nationell samordnare av initiativet.

– Det visar att Tobaksfaktas initiativ till en opinionsbildning för att stödja ett politiskt utfasningsbeslut är viktigt och trovärdigt. Jag är övertygad om att vi kommer att se en ketchupeffekt, en stimulering av diskussionen i andra landsting/regioner och kommuner. Fler beslut som dagens kommer att hjälpa Sveriges Kommuner och Landstings politiska ledning att förstå vad medlemsorganisationerna faktiskt vill – som stöd för sina invånares hälsa.

– Detta innebär också ett stöd för den nya regeringen i sin ambition att ”sluta påverkbara hälsoklyftor inom en generation.”

Den jämtländska landstingsstyrelseledamoten Anna Hildebrand (MP) är stolt över att hennes landsting är det första som ansluter sig:

– Det känns otroligt bra att vi i Jämtlands län tar på oss ledartröjan i den här viktiga frågan, säger hon.

– Politiker i Jämtlands läns landsting kan vara viktiga aktörer och pådrivare i arbetet. Detta bör ske dels genom att uppmuntra länets kommunpolitiker att anta utmaningen och dels att driva på nationellt i frågan gentemot Sveriges kommuner och landsting, riksdag och regering

Landstingsfullmäktige antog också en plan för hur Jämtland och Härjedalen ska minska rökningen bland invånarna. Det handlar till exempel om att utbilda fler diplomerade tobaksavvänjare och att mer aktivt erbjuda rökslutarstöd i sjukvårdsverksamheterna. Rökfrihet inför operation är ett annat exempel, liksom insatser med att säkra en rökfri uppväxt för barn.

I Jämtlands län orsakar rökning 85-90 dödsfall årligen och de ekonomiska kostnaderna uppgår enligt beräkningar till nästan 400 miljoner kronor per år.

– Att arbeta i enlighet med målet i Tobacco Endgame skulle innebära en stor besparingspotential såväl i mänskligt lidande och förtida död som rent ekonomiska, säger Lena Bäckelin (S), landstingsstyrelseledamot.

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 syftar till att få till stånd ett politiskt beslut 2015 om ett slutmål för rökningen 2025.Målet är att göra en utfasning av rökningen i vårt land till att omfatta en mycket låg andel, 0-5 procent av befolkningen 2025.

Länk till video med intervju om beslutet.

Läs vidare