Regeringen förklarar i ett svar till Tobaksfakta att man inte brukar ge myndighetsuppdrag i propositioner utan genom särskilda beslut eller i myndigheters regleringsbrev. Regeringen meddelar att man ska återkomma i frågan. I det traditionella snuset är det normalt att det finns en nikotinhalt på 8mg/g. I de så kallat tobaksfria nikotinprodukterna kan nikotinhalten vara mycket högre. I dag förekommer tobaksfria nikotinprodukter på den svenska marknaden med en nikotinhalt på upp till 50 mg/g.

Läs vidare