Helen skriver att det är dags att politikerna vågar ta ta beslut som främjar alla barns rätt till god hälsa och en hållbar framtid, till exempel höja tobaksskatten och införa en hållbarhetsskatt för samtliga tobaksprodukter nu.

Läs debattinlägget här

Läs vidare