Ramadan är en tid av andlig renhet, reflektion, tacksamhet och gottgörelse. Under ramadan skall alla vuxna och friska muslimer dagtid avhålla sig från mat, dryck, rökning och sexuellt umgänge. Det är alltså en period när de som använder tobak minskar sin konsumtion, vilket kan underlätta att sluta helt med tobaksbruk.

I flera år har Stockholms moské passat på att uppmuntra tobaksanvändarna i församlingen att avstå tobak under ramadan och även fortsätta efteråt. Bland annat tas tobaksfrihet upp under fredagsbönen, och i moskén finns tryckt information på olika språk om fördelar med att bli tobaksfri och om den tobaksavvänjningshjälp som man kan få.

– Det här är en jätteviktig fråga och vi använder ramadan för att uppmuntra medlemmarna att avstå även när fastemånaden är slut. Vi har en ramadankalender där bönetiderna står och också information om var man kan få hjälp med att sluta röka. Den har vi tagit fram i samarbete med Södermalms stadsdelsförvaltning. Vi delar ut tusentals broschyrer om tobaksavvänjning varje år, berättar Mahmoud Khalfi, imam och den som i Stockholms moské ansvarar för kampanjen Rökfri ramadan.

I år är moskén stängd på grund av coronapandemin, men då sprids informationen digitalt istället, genom hemsidor, olika mejlgrupper och sociala medier.

–Det är en religiös plikt att inte äta, dricka och använda tobak från gryning till solnedgång. Efter en månad har man vant sig vid att röka mindre, och vi uppmuntrar till att fortsätta att avhålla sig efter ramadan, säger han.

Han vet inte exakt hur många som faktiskt slutar helt i samband med fastemånaden, och moskén har inte heller gjort någon sådan utvärdering, men hans egna kontakter tyder på att det finns de som tar tillfället i akt och gör det.

–Det finns de som har berättat för mig att de har slutat använda tobak i samband med ramadan, så det kan säkert ha en positiv effekt, eftersom det är kombinerat med en religiös plikt som är jätteviktig för praktiserande muslimer, säger han.

Rökning ojämnt fördelad i befolkningen

Rökningen minskar i stora grupper i Sverige men är vanligare bland personer med invandrarbakgrund. Enligt Folkhälsomyndighetens folkhälsodata från 2018 röker 12 procent av befolkningen som är födda i Sverige dagligen eller ibland. Bland dem som har övriga Norden som födelseland är det 14 procent, övriga Europa är det 18 procent och övriga världen är det 17 procent. Män som är födda utanför Europa röker mer än kvinnor, 25 procent män röker dagligen eller ibland mot 8 procent av kvinnorna.

Praktiserande muslimer ska avstå både från alkohol och tobak, men det finns en högre tolerans för tobaksbruk och kunskapen om hur farligt det är att röka är inte så spridd, särskilt inte bland de äldre, enligt Mahmoud Khalfi.

–Tidigare fanns det inte lika mycket information som idag om skadorna och i de religiösa texterna är det inte totalt förbjudet med rökning, så det är lite mer diffust än om alkohol. Men i och med att man nu vet hur skadligt det är måste det vara förbjudet enligt religionen också, säger han.

Själv har han aldrig använt tobak.

–Nej, nej, aldrig, absolut inte, säger han och skrattar.

Sluta-Röka-Linjen på flera språk

I årets broschyr inför ramadan finns även information om de första rapporterna om rökares risker att drabbas värre av covid-19 än icke-rökare. Rådet är också att helt undvika att röka vattenpipa under pandemin. Förutom de negativa effekterna av röken medför vattenpipsrökning en ökad risk att smittas eftersom många personer samlas och delar munstycke.

Broschyrerna har mejlats till de sju muslimska riksförbunden, med förhoppning att de ska spridas till alla muslimska föreningar i Sverige, enligt ett pressmeddelande från arrangörerna i Stockholm.

Där finns också kontaktuppgifter till Sluta-Röka-Linjen, som kan ge hjälp med tobaksavvänjning på åtta olika språk.

Fler samtal till Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen hade en 30-procentig ökning av antalet ärenden under april i år jämfört med april 2019, men det är svårt att veta om det beror på ramadan, som bara pågick en vecka i april, eller om det är ett utslag av oron på grund av coronaviruset, enligt Caroline Byh, kommunikations- och miljösamordnare på hjälplinjen. Förhoppningen är att samtalen på andra språk ska öka och ett utskick distribueras nu till primärvården i några av de största städerna med ett informationskort som kan ges till patienter och en affisch till väntrummen med information om tobaksavvänjning på olika språk.

Rökfri ramadan-kampanjen finns på flera håll i landet, till exempel deltar moskén i Göteborg i projektet.

 

Faktaruta rökfri ramadan

Rökfri ramadan genomfördes som ett test i Stockholm under den muslimska fastemånaden ramadan 2009. Året därpå genomfördes ett pilotprojekt som ett samarbete mellan Islamiska förbundet, Stockholms moské, Sluta-Röka-Linjen och Karolinska institutet. En utvärdering av pilotprojektet kom 2011.

Rökfri ramadan har fortsatt sedan dess. Samarbetspartners är föreningen VISIR, Sluta-Röka-Linjen, Stockholms stad, Göteborgs stad, Islamiska förbundet och moskéer i Stockholm och Göteborg.

Ramaden pågår i år från 23 april till 23 maj.

 

 

Läs vidare