Dalli anser att Barroso tvingade honom att avgå på basis av tvivelaktiga uppgifter i en korruptionsutredning som genomförts av EU-byrån för bedrägeribekämpning, Olaf, och som innehöll uppgifter om att Dalli känt till muterbjudanden till Swedish Match utan att ingripa. Dalli har hela tiden nekat till att ha känt till något muterbjudande och vill med hjälp av EU-domstolen få upprättelse.

Vad striden i domstolen framför allt handlade om var om Dalli under det möte han plötsligt kallades till av Barroso i oktober 2012 erbjudit sig att säga upp sig, vilket Dalli förnekar. Han anser att han omgående fick sparken och att beslutet fattats tidigare, ett pressmeddelande om hans avgång låg t ex redan klart att skickas ut.

Redan dagen före avskedandet blev det allmänt känt genom en företrädare för Swedish Match att det skulle blir en presskonferens två dagar senare om Olaf-rapporten.

Därför, hävdade hans advokater, förvägrades Dalli möjligheten att få 24 timmar på sig och att ta del av rapporten.

Under förhören i EU-domstolen undvek Barroso att tala om rapporten eftersom den visat sig ha stora brister och innehåller flera brott mot de regler som styr Olafs verksamhet. Rapporten har tills helt nyligen varit hemligstämplad, även om det läckt ut delar av den.

Det mesta handlade i stället om ifall Dalli erbjudit sig att säga upp sig själv eller om han blev uppsagd med omedelbar verkan. Målet är att få avskedandet ogiltigtförklarat.

Barroso hävdade i domstolen att han hade rätt att avskeda Dalli men att denne sagt upp sig själv. Orsaken till brådskan var politisk, sa Barroso. Hade Dalli fått de 24 timmar han begärde för att bl a kontakta sina advokater befarade Barroso att det skulle uppstå läckor som skulle bli besvärande för Kommissionen.

– Jag skulle gett honom sparken i dag också, lade han till.

För Dallis advokater var det uppenbart att beslutet att avskeda honom var fattat innan mötet med honom började. Han skulle inte få en chans att försvara sig och reda ut vad det handlade om. Advokaterna kritiserade också motparten för att ha ändrat sina uppgifter.

Ett beslut i EU-domstolen om uppsägningen av Dalli kan dröja flera månader.

För Barroso var det förstås en fördel att domstolsförhören inte handlade om tobakslobbyisternas inflytande över EU-kommissionen under arbetet med tobaksproduktdirektivet.

Läs vidare