Studien gjordes på uppdrag av US Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Forskarna analyserade enkätdata insamlade mellan 2008 och 2010 i 14 länder med varningar på tobaksförpackningar:; Bangladesh, Brasilien, Kina, Egypten, Indien, Mexiko, Filippinerna, Polen, Ryssland, Thailand, Turkiet, Ukraina, Uruguay och Vietnam.

Nästan alla vuxna rökare i dessa länder svarade att de brukade lägga märke till varningarna. I sex av länderna uppgav över hälften av rökarna att varningarna fick dem att fundera på att sluta röka. I övriga länder, utom Polen, fick varningarna en fjärdedel av rökarna att överväga att sluta.

Ländernas hälsovarningar har olika utformningar och storlek. Forskarna fann att de varningar som mest fick rökare att vilja sluta är sådana som använder bilder och annan grafik för att visa de skadliga effekterna av tobak. I exempelvis Brasilien och Thailand används ett stort antal avskräckande varningsbilder och dessa länder hade bland de högsta andelarna rökare som påverkades att vilja sluta. Det fanns dock länder med enbart textbaserade varningar där varningarna hade avsevärd påverkan på rökarna. Forskarna vet inte varför och framhållet att fortsatt forskning kring dessa frågor är angelägen.

Länk till studien

Läs vidare