Swedish Match vände sig i maj till EUs antibedrägeribyrå Olaf och berättade om mutförsöket. Olaf har utrett anmälan och kom med sin slutliga rapport till EU-kommissionen 15 oktober. Rapporten bekräftar att företagaren som känner Dalli närmade sig Swedish Match och försökte få ekonomiska fördelar för att påverka snusbeslutet. Ingen överenskommelse gjordes dock, enligt rapporten, och inga pengar betalades. Olaf har inte funnit några bevis för att kommissionär Dalli själv varit inblandad, men bedömer att han bör ha varit medveten om vad som skett.

John Dalli förnekar att han kände till mutförsöket och avgick så fort rapporten kom för att ”ha möjlighet att försvara sitt och kommissionens rykte”. John Dalli, 64, har varit EU-kommissionär sedan 2010 med ansvar för hälsofrågor och konsumentpolitik. Han jobb tas nu tillfälligt över av kommissionens vice ordförande Maros Sefcovic tills Malta kan utse en ny kommissionär.

Länk till ett pressmeddelande från EU-kommissionen om John Dallis beslut

Läs vidare