Forskarna har funnit att risken för ökad, långsiktig kriminalitet är densamma för både pojkar och flickor.

Flera vetenskapliga studier har under det senaste decenniet gett liknande resultat, men de har ofta ifrågasatts. Kritikerna har ansett att forskarna inte tillräckligt lyckats skilja mellan rökningens effekter och andra orsaker som t ex ekonomiska och sociala förhållanden, förlossningskomplikationer eller drogmissbruk hos modern.

Forskarna från Harvard har analyserat data från en undersökningsgrupp på 3 766 personer som följdes med början under fostertiden då alla faktorer som kan påverka barnens utveckling och framtid kartlades. Åren 1999-2000 hade alla deltagare i gruppen blivit 33 år. Då kontrollerade man vilka av dem som fanns med i brottsregistret.

Eftersom tidigare studier fått kritik för sammanblandning av olika faktorer som har betydelse för en kriminell utveckling djupgranskade forskarna omständigheterna kring de barn som fötts av rökande mödrar och blivit kriminella.

De undersökte både sociala och ekonomiska faktorer, liksom karaktäristiska drag i familjernas släkthistorier. Resultatet blev att de ansåg sig på vetenskapligt säker grund kunna slå fast resultatet att nästan var tredje barn som föds av en storrökande gravid mor riskerar bli kriminellt som vuxen.

Källa: Journal of Epidemiology & Community Health; volym 2011:65; 1145-1150. Rubrik: Maternal smoking during pregnancy and criminal offending among adult offspring.

Läs vidare