Studien, som publicerats i tidskriften Human Reproduction Update, är den första heltäckande genomgången av gjorda undersökningar av samband mellan missbildningar hos spädbarn och rökning under graviditeten.

Forskarna gick igenom 172 studier som publicerats de senaste 50 åren. I studierna ingick sammanlagt 174000 barn med missbildningar och 11,7 miljoner friska kontrollbarn. Sammanvägningen av all den forskning som gjorts visar att om mamman röker när hon väntar barn så ökar risken för klumpfot med 28 procent. Risken för att en arm eller ett ben ska saknas ökar med 26 procent, risken för mag-tarmfel ökar med 27 procent, risken för missbildningar av skallen med 33 procent, risken för ögondefekter med 25 procent och risken för läpp-gomspalt med 28 procent. Den allra största riskökningen – 50 procent – sågs när det gäller en missbildning som gör att delar av magen eller tarmarna sticker ut utanför huden.

Länk till studien i pdf-format

Läs vidare