Personer som slutar röka mår psykiskt bättre än före rökstoppet. För den som plågas av ångest- eller stressjukdom kan den hälsoförbättrande effekten av rökstoppet vara lika stor som effekten av antidepressiv medicinering. Det visar en forskningsstudie som presenteras i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal.

Analysen visar att de personer som lyckades sluta röka rapporterade minskad depression, ångest och stress efter rökstoppet och såg mer positivt på livet än de som fortsatt att röka.

Förbättringen av den psykiska hälsan är lika stor som eller större än den effekt som antidepressiva läkemedel kan ge, skriver forskarna.Även de som hade en psykiatrisk diagnos mådde psykiskt bättre efter rökstoppet.

Gemma Taylor, University of Birmingham’s School of Health and Population Sciences, ledde analysen. Hon hoppas att resultaten ska hjälpa till att avliva en seglivad myt om rökning:

– Det är en vanlig föreställning att rökning är bra för den mentala hälsan genom att minska stress och hjälpa en att koppla av, säger Gemma Talyor till nyhetsbyrån AFP.

Men i själva verket är det alltså att sluta röka, som är bra för rökarens mentala välmående. Den felaktiga myten beror på att den som är nikotinberoende lever med ständiga toppar och dalar i det psykiska tillståndet eftersom nikotinnivåerna i kroppen varierar. Vid låga nivåer får man abstinenssymtom som oro, nedstämdhet och ångest och när man röker en cigarett höjs nivåerna och man känner sig lugnare och mer till freds. Men rökare är ofta inte medvetna om att det är nikotinberoendet som ligger bakom de negativa känslorna utan tror att det beror på andra saker. Därför upplever de det som att cigaretten förbättrar den psykiska hälsan.

Läs vidare