Demoskop intervjuade i november i fjol 1 018 ungdomar i åldrarna 15-18 år. Resultatet visar att de flesta ungdomar vill ha ett slut på den massiva tobaksskyltningen i butikerna. De stöder det förslag om exponeringsförbud som Tobaksdirektivsutredningen lade fram i fjol och som många hoppas ska leda fram till ett lagförslag från regeringen i år.

Även i befolkningen i stort finns enligt tidigare undersökningar, ett starkt stöd för exponeringsförbud och sju av tio remissinstanser stöder Tobaksdirektivsutredningens förslag.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och en rad av dess medlemsorganisationer arbetar nu för att lagförslaget ska bli verklighet och kunna klubbas av riksdagen. Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och A Non Smoking Generation har startat den gemensamma kampanjenTobaksfria barn och arbetar där tillsammans för en skarpare tobakslagstiftning för att skydda våra barn. Ett mål förTobaksfria barnär ett Rökfritt Sverige 2025.

– Om vi ska nå målet om ett rökfritt Sverige 2025 kan vi inte tillåta att en direkt hälsofarlig produkt fortsätter att ha den bästa platsen i butiken. Exponeringsförbud innebär att alla tobaksprodukter placeras i stängda skåp utom synhåll för kunderna. Det är en enkel åtgärd som skyddar framtida generationer mot tobakens allvarliga hälsokonsekvenser, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

På torsdagen medverkade Ulrika Årehed Kågström , Cancerfondens generalsekreterare, och Ellen Bracconier, ambassadör inom A Non Smoking Generation, i SvT:sGomorron Sverigeför att förklara varför ett exponeringsförbud är så viktigt.

– Varje år dör 12 000 personer i Sverige till följd av rökning. Så ska det inte behöva se ut i framtiden, sade Ulrika Årehed Kågström.

Mer:

Tobaksfakta har samlat fakta och nyheter om exponeringsförbud för tobak under rubrikenExponeringsförbud – NU!

En översyn av tobakslagen – nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14)

Se inslaget iGomorron Sverigepå SvT Play, börjar kl.7:46.

Läs vidare