Innebär rökning en ökad risk för att bli sjuk i covid-19?

Det finns ännu inte tillräckliga bevis för att människor som röker är mer benägna att få sjukdomen, men det är vetenskapligt belagt att rökare har en högre risk att få lunginfektioner i allmänhet. Rökning påverkar också immunsystemet, vilket ökar risken att bli smittad. Det gör det sannolikt att rökare löper större risk att få covid-19 jämfört med icke-rökare.

Är det större risk att människor som röker får allvarliga komplikationer om de får covid-19?

Man vet att rökning skadar luftrör och lungor så att de inte fungerar så bra som de skulle ha gjort om man inte röker. Rökare har mer och tjockare slem som är svårt att hosta upp. Det slemmet täpper till lungorna och ökar benägenheten att bli sjuk. Folkhälsomyndigheten skriver på sin webbplats att kunskapsläget om sambandet mellan tobaksrökning och hur svårt sjuk man blir vid covid-19 fortfarande är oklart. De få tillgängliga studier som finns indikerar dock att personer som röker eller som har rökt är överrepresenterade bland de svåra fallen av sjukdomen. Det som däremot är vetenskapligt belagt är att tobaksrökning ökar risken för allvarliga symtom vid luftvägsinfektioner som till exempel influensa.

Folkhälsomyndigheten bevakar utvecklingen och uppdaterar informationen enligt den senast tillgängliga kunskapen.

Vad händer om jag tidigare rökt? Har jag fortfarande en ökad risk?

En kinesisk studie har visat att inte bara rökare utan också tidigare rökare hade en större risk att försämras i covid-19 och dö jämfört med icke-rökare. Men fler studier behövs. Mycket beror på hur mycket och hur länge man rökt – det gäller antingen man slutat eller fortfarande röker. Ju kortare tid man rökt desto mindre skador på slemhinnorna i luftvägarna och på lungvävnaden – och desto större förbättring av hosta och andning.

Hur lång tid behöver jag ha avstått från rökning för att det ska innebära en minska risk för covid-19 och eventuella komplikationer?

Det är för närvarande inte känt vad som gäller specifikt för covid-19, men däremot är det vetenskapligt belagt att rökstopp ger hälsovinster redan efter en kort tid. Stärkt immunförsvar ger mindre infektioner, ökad syresättning ger bättre hjärtfunktion och minskad andfåddhet. Studier av vad som händer om man kan vara rökfri en månad före en operation visar att risken för komplikationer, oftast infektioner, efter operation halveras. Rökfrihet lönar sig, ju längre tid desto bättre.

Är det säkert att börja, eller fortsätta, använda nikotinläkemedel för att sluta röka?

Nikotinläkemedel kan hjälpa till att minska begär och hantera abstinenssymtom när man slutar röka. Det finns ingen anledning att tro att covid-19 påverkar säkerheten och effektiviteten hos dessa läkemedel. Som vanligt är det personliga beslutet att sluta viktigast. Sök professionella råd genom till exempel Sluta Röka Linjen eller vårdcentralen – det kan också bli aktuellt med ett receptbelagt läkemedel under en tid.

Var finns det stöd för att sluta röka?

I Sverige finns många sätt att få stöd att sluta röka. Tobaksfakta har listat några tips, samt samlat information om rökning och covid-19 här.

 

Källor:
https://www.quit.org.au/articles/faqs-coronavirus-covid-19-and-smoking/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=70445#_70445

 

Läs vidare