Att rökning är starkt kopplad till bland annat en lång rad cancersjukdomar, diabetes, nedsatt fruktsamhet och hjärt-kärlproblem är välkänt. En del av dessa hälsoeffekter kan bero på att rökning bidrar till mutationer, att gener (arvsanlag) förändras. Den aktuella studien handlar dock om en annan typ av påverkan på arvsmassan, det som kallas epigenetisk modifiering.

Vid epigenetisk modifiering är generna i sig inte förändrade, men kemiska förändringar av DNAt gör att generna ändå får en annorlunda aktivitet än tidigare. Detta kan exempelvis leda till sjukdom och försämring av olika funktioner. Epigenetiska modifieringar av arvsmassan uppkommer under åldrandet, men kan också framkallas av faktorer i miljön och livsstilen.

I studien, som nyligen publicerats i tidskriften Human Molecular Genetics, fann forskarna hos rökare epigenetiska modifieringar som kan leda till diabetes, försämrad spermakvalitet och nedsatt immunförsvar. Motsvarande modifieringar fanns inte hos snusare.

– Det innebär att de epigenetiska modifieringarna troligen inte orsakas av substanser i tobaken utan av de hundratals olika ämnen som bildas när tobaken förbränns, säger Åsa Johansson, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi och Uppsala Clinical Research Center, som har lett studien.

Här kan du ladda ned tidskriftens sammanfattning av studien.

Läs vidare