Studien gjordes av forskare och plastikkirurgher vid Case Western Reserve University i Cleveland, Ohio, ochhar publicerats online av tidskriften Plastic and Reconstructive Surgery.

I staden Twinsburg i Ohio, USA, ordnas varje år en tvillingfestival, Twins Day Festival. Under åren 2007-2010 fick forskarna vid denna festival kontakt med sammanlagt 79 tvillingpar där bara den ena tvillingen rökte eller där den ena rökt i minst fem år mer än den andra. Tvillingarna fyllde i frågeformulär och blev fotograferade på ett standardiserat sätt.

En panel bestående av tre specialister granskade fotografierna och graderade rynkor och andra åldersförändringar i ansiktena utifrån en etablerad bedömningsskala (Lemperle Assessment Scale). Panelen fick inte veta vem i tvillingparet som var rökare och vem som var rökfri eller rökt kortare tid.

Resultatet av bildgranskningen visade att rökarnas ansikten hade i genomsnitt betydligt fler och kraftigare åldersförändringar. Rökarna hade oftare hängande hud på ögonlocken, påsar under ögonen, veck mellan näsvingarna och munnen, rynkor på överläppen och underläppen samt tendenser till dubbelhaka.

När det gällde andra typer av åldersförändringar i ansiktet, som till exempel ”kråksparkar” i ögonvrån, syntes inga statistiskt säkerställda skillnader mellan rökarna och övriga.

Forskarna konstaterar att de ansiktsförändringar som rökning orsakar främst berör de mittersta och nedre delarna av ansiktet. De påpekar också att deras studie visar att rökning under så kort tid som fem år kan orsaka märkbara åldersförändringar i ansiktet.

Läs vidare