Högt blodtryck är en av de viktigaste riskfaktorerna bakom hjärt-kärlsjukdomar. Allt fler undersökningar tyder på att vuxna med högt blodtryck ofta har högre blodtryck redan som barn. Kunskapen om vad som påverkar blodtrycket hos barn är dock fortfarande liten.

I den aktuella studien ingick 4236 friska barn i 6-årsåldern. 28,5 procent av barnens pappor och 20,7 procent av mammorna rökte. 11,9 procent av barnen hade två rökande föräldrar.

Kända riskfaktorer för högt blodtryck är övervikt (högt BMI), att vara för tidigt född, låg födelsevikt och att föräldrarna har högt blodtryck. Även när effekterna av dessa kända riskfaktorer togs med i beräkningen, syntes en tydlig blodtryckshöjande effekt av föräldrars rökning. Risken för ett högt blodtryck ökade med 21 procent.

Studien har publicerats online i väntan på tryckning i den vetenskapliga tidskriften Circulation som ges ut av American Heart Association

Läs vidare