Surgeon General , som är ytterst ansvarig för den amerikanska hälso- och sjukvården, har sedan 1964 gett ut rapporter om hur tobak skadar hälsan. I en ny 700-sidig rapport, Smoking Cessation A Report of the Surgeon General, sammanställs forskning om bland annat effekter av och metoder för rökavvänjning. Det är andra gången som en Surgeon General-rapport har detta tema – förra gången var för 30 år sedan, och denna rapport täcker forskning från tiden för den förra rapporten fram till nu.

34 miljoner amerikaner röker och de flesta är dagligrökare, men rökningen har minskat över tid. 1964 rökte 52 procent av de amerikanska männen och 34 procent av kvinnorna. 2017 var siffran nere i 16 respektive 12 procent.

Det konstateras i rapporten att tobaksrökning är den främsta orsaken till förebyggbara sjukdomar, funktionshinder och dödsfall i USA och att rökstopp är fördelaktigt i alla åldrar. Majoriteten av vuxna cigarettrökare i USA har också försökt sluta under det gångna året.

Trots detta får två femtedelar av rökarna inte rådet att sluta röka av sina läkare vid rutinmässiga besök i vården, enligt rapporten. Det är en siffra som doktor Jerome Adams, som sedan 2017 är Surgeon General, fann anmärkningsvärd, enligt den amerikanska nyhetskanalen CNN.

På den presskonferens där rapporten presenterades sa Jerome Adams att två tredjedelar av dem som försöker sluta röka gör det utan läkemedel eller rådgivning. Alla som vill sluta erbjuds inte hjälp och behandling.

–Folk vill sluta. Vi vet vad som fungerar. Men det finns hemska skillnader mellan dem som får tillgång till effektiva och evidensbaserade behandlingar och dem som inte får det. Många grupper har inte fått ta del av de framsteg som vi har gjort under de senaste decennierna, sa Jerome Adams och nämnde de grupper där rökning är mer vanligt förekommande: hbt-personer, personer med funktionsnedsättningar, urinvånare i Alaska och indianer, samt personer med psykiatriska diagnoser.

Kan förlänga livet med tio år

Enligt rapporten kan den som slutar röka förlänga sin livslängd med upp till tio år.

–Att sluta röka är en av de viktigaste saker som människor kan göra för att förbättra sin hälsa. Beteenderådgivning och godkända läkemedel fördubblar enligt rapporten chansen att lyckas med att sluta röka, sa Adams.

Förutom den mänskliga kostnaden beräknas rökrelaterade sjukdomar kosta USA sjukvården cirka 170 miljarder dollar varje år.

Enligt rapporten har mer än hälften av de vuxna amerikaner som någonsin har rökt cigaretter slutat. Chansen att lyckas med rökstopp ökar med till exempel höga priser på cigaretter och omfattande statliga program för tobakskontroll.

Den nya rapporten konstaterar också att det för närvarande inte finns tillräckliga bevis för att dra slutsatsen att e-cigaretter ökar chansen till rökstopp. Mer forskning behövs på det området.

Rökning tas inte upp systematiskt i Sverige

Även svenska läkare kan bli bättre på att ta upp tobaksfrågan med sina patienter, säger Matz Larsson, lungläkare som arbetar halvtid med tobaksprevention vid Region Örebro län.

–Tidigare studier har visat att läkare inte tar upp rökning och tips om att sluta regelbundet eller särskilt systematiskt, men många lysande undantag finns. Jag jobbar kliniskt och märker att frågor om tobak ofta utelämnats, till och med när patienter lagts in på grund av KOL-försämring. Frågar man inte och vet man inte kan man inte heller erbjuda hjälp, säger han.

Själv tar han upp tobaksfrågan med alla patienter, oavsett diagnos, och han gör det under den första minuten av mötet.

–Den frågan kan jag ställ till vem som helst som har fyllt 12 år, även till dem som ser väldigt friska ut. Tidigare tobaksbruk är ju ofta en viktig uppgift när man bedömer hälsoläget, utreder cancer, heshet och många andra tillstånd. De som slutat får beröm, de som röker erbjuder jag hjälp, men det gör jag i slutet av besöket när jag vet hur mycket tid jag har, berättar han.

–Alla är inte beredda sluta just nu och ibland har jag inte mer än någon minut på mig vid ett läkarbesök. Då finns en replik som jag tycker är passande: ”det finns en hel del bra hjälpmedel och stöd om du någon gång i framtiden vill ha hjälp med att sluta röka”. Det händer att några nappar på erbjudandet direkt, för de andra sår man kanske ett frö för framtiden.

Att sluta röka är alltid bra, men särskilt bra i coronatider.

– All forskning visar att rökstopp kan förbättra immunsystemet, och det bör vara ett bra sätt att förbereda sig i fall man blir smittad längre fram. Ju tidigare man slutar desto mer av de positiva effekterna hinner komma. Inför planerade operationer såg man tydliga resultat om patienten slutat röka sju–åtta veckor före operation, men även kortare tid än så visar gynnsamma effekter. En av de viktigaste effekterna där var minskad risk för sårinfektioner. Immunsystemet befrämjas av rökfrihet.

I Sverige är sju procent av befolkningen dagligrökare enligt den senaste statistiken, och rökningen minskar.

–I det här allvarliga läget tror jag att många rökare vill ta tillfället i akt att sluta. En trettioåring som slutar vinner statistiskt sett tio levnadsår och de kan bidra till att minska sjukvårdens aktuella belastning, de gör samhällsnytta.

–Cigarrettrökning är en bortglömd pandemi som började lång före spanska sjukan och som dödar 1000 personer varje månad året runt i Sverige. Mot covid-19 görs viktiga samhällsinsatser och man visar stor solidaritet mot de äldre. Ett liknande och globalt grepp skulle behövas mot rökningen. Ett steg mot detta är rökavvänjning. Vi har en enormt underanvänd behandling som är både säker och kostnadseffektiv. Vi behöver förbättra den. Rökstoppsprojektet är ett nationellt forskningsprojekt för oss som jobbar med tobaksavvänjning och som går ut på att utvärdera tobaksavvänjning på ett effektivt och objektivt vis. Det dröjer sannolikt länge innan ett vaccin skapas mot Covid-19. I väntan på det kan stöd till rökfrihet vara det bästa ”vaccinet” för sju procent av befolkningen. Bäst av allt, inga farliga biverkningar – tvärtom, säger Matz Larsson.

Fakta Surgeon General-rapporten

Rapporten undersöker effektiviteten hos olika rökavvänjningsmetoder och har granskat hälsoeffekterna av rökning och de hälsoförbättringar som uppnås vid rökstopp. Den har tagit fram nya uppgifter om rökningens omfattning i olika grupper och i vilken grad man försöker sluta, samt identifierat brister i tillgänglighet och användning av olika program och behandlingsmetoder för tobaksavvänjning.

De tio viktigaste slutsatserna:

  • Rökstopp är bra för hälsan oavsett ålder.
  • Rökstopp kan förlänga livet med upp till tio år.
  • Rökning är en tung ekonomisk börda för rökare, sjukvård och samhället.
  • Rökstopp minskar risken för många negativa effekter på hälsan, till exempel reproduktiv hälsa, hjärt-kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom och cancer.
  • Över 60 procent av alla vuxna amerikaner som någon gång har rökt har nu slutat. Mindre än en tredjedel av dessa använde någon form av läkemedel eller rådgivning som stöd.
  • Det finns betydande skillnader i förekomsten av rökning i den amerikanska befolkningen. Även förekomsten av viktiga indikatorer för att sluta röka, som till exempel att få råd från hälso-och sjukvårdspersonal och att använda någon form av behandling för att sluta, skiljer sig åt i befolkningen.
  • Godkända läkemedel för rökavvänjning och beteendevägledning är kostnadseffektiva strategier för att sluta röka, särskild om de används i kombination.
  • Om försäkringar täcker tobaksavvänjningsbehandling på ett enkelt sätt är det både kostnadseffektivt och ökar chansen att lyckas med behandlingen.
  • Det finns för närvarande inte tillräckliga bevis för att dra slutsatsen att e-cigaretter ökar chansen att sluta röka.
  • Med höjda priset på cigaretter, omfattande rökfria miljöer, massmediakampanjer, bildhälsovarningar och omfattande statliga tobakskontrollprogram kommer fler att kunna sluta röka.

Informationsmaterial om rapporten kan laddas ner här.

Läs vidare