Inför valet genomförde Tobaksfakta under våren 2018 en kartläggning av alla partiers tobakspolitik, och hur de vill arbeta för att användningen av tobak i samhället ska minska. Vi har i flera artiklar redovisat sammanfattande analyser av respektive partis svar i undersökningen, som genomfördes med varje partis tobaksansvarige.

– Resultaten är en deprimerande läsning, de flesta partierna håller fortfarande tobaksindustrin om ryggen. Sämst på att driva på mot en långsiktig utfasning av tobaken är Moderaterna och Liberalerna, och där förvånar Liberalerna med en allt sämre tobakspolitik. Men även SD har en svag tobakspolitik. Bäst i klassen är Vänsterpartiet och Miljöpartiet som såväl står för en effektiv tobakspolitik som driver på mot beslut som ska minska användningen av tobak, förklarar Margaretha Haglund, tobakspolitiskexpert hos Tobaksfakta.

Inom Alliansen är Kristdemokraterna och Centerpartiet mest positiva till en ökad tobakskontroll. Moderaternas tobakspolitik är klart svagast och har även historiskt utmärkt sig, de ville till exempel inte att Sverige skulle skriva under tobakskonventionen.

– Tobaksfrågan har dessvärre fastnat i höger-vänsterskalan där partierna till höger betydligt mera slår vakt om tobaksindustrins intressen, vilket är märkligt då det numera även är högerpartier som driver på mot en större reglering i andra länder. Genom inlåsningen på den skalan stängs möjligheter till en konstruktiv gemensam svensk tobakspolitik, vilket är förödande för våra barns framtid.

Socialdemokraterna intar en mellanposition och har heller aldrig varit speciellt pådrivande mot att reglera tobaksindustrin.

– Det förvånar eftersom rökning är betydligt vanligare hos utsatta grupper och alltså är en viktig fråga för att minska ojämlikheten i hälsa. Socialdemokraterna driver ju inom andra områden på för en minskad ojämlikhet i samhället, men inte här.

När Tobaksfakta jämför den svenska tobakspolitiken med andra länders framstår Sverige som passiva.

– Det finns i Sverige fortfarande en för stor ”respekt” för tobaksindustrin, att den inte får särbehandlas jämfört med annan industri. Men i länder som Norge och Storbritannien har regeringar varit betydligt tuffare och drivit igenom regleringar av såväl exponeringsförbud av tobak som neutrala reklamfria standardiserade tobaksförpackningar. Det är dags för våra riksdagspartier att börja ta tobaksfrågan på större allvar!

Artikeln publicerades i bilagan Beroende & Missbruk till Aftonbladet i juni 2018, och är något redigerad i detta format.

Efter det har även Feministiskt Initiativ inkommit med svar till Tobaksfaktas partistudie. F! sällar sig till skaran ”bäst i klassen” tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Sammanfattningar av respektive partis svar hittar du här.

Ladda ned rapporten i sin helhet här.

Läs vidare