De föreslagna åtgärderna i Singapore kommer att gälla för alla tobaksvaror som säljs i landet, till exempel cigaretter, cigariller och cigarrer. Förpackningarna kommer, om förslaget går igenom, enbart att ha en standardfärg (olivgrön)och ha bildvarningar som täcker minst 75 procent av paketet jämfört med 50 procent i dag. Varumärkesbilder tas bort, liksom annan typ av reklam. Varumärkesnamn och produktnamn kommer att vara tillåtna, men enbart i en standardfärg och typsnittsstil.

I ett pressmeddelande sa en talesman för hälsoministeriet att tobaksanvändning är en stor orsak till ohälsa och död i befolkningen, och att det inte finns någon tydlig trend när det gäller nedgång i tobaksbruket bland dagliganvändare. Förslaget om standardiserade förpackningar kommer efter bland annat en omfattande översyn av både internationella och lokala studier där slutsatsen är att standardiserade förpackningar är nödvändiga för en fortsatt minskning av tobaksbruket i Singapore.

Singapore har sedan tidigare genomfört flera åtgärder för att minska tobaksbruket, som t ex utbildning, förbud mot tobaksreklam, exponeringsförbud, rökavvänjningsstöd, och höjd beskattning av cigaretter. Senast i februari 2018 genomfördes en 10 procentig ökning av skatten. Man har också infört flera förbud för att skydda icke-rökare från påverkan av passiv rökning även i utomhusmiljöer, bland annat rökförbud i utomhusområden på universitet, i privata skolor och i privata hyrbilar. Nästa steg är att göra Orchard Road till en rökfri zon.

Forskning visar på effekt

Australien införde som första land i världen standardiserade paket 2012. Resultat från forskning och undersökningar om Australien, och andra länder som sedan dess infört förändringar av paketen, visar på ett övertygande sätt att de nya paketen är effektiva, speciellt när det gäller attraktionskraften hos barn och unga, berättar Margareta Haglund, tobakspolitisk expert på Tobaksfakta.

– Fler försöker dessutom att sluta röka. Om de reklamfria standardiserade förpackningarna inte bedömdes som ett hot skulle tobaksindustrin inte arbeta så hårt för att försöka stoppa dem, säger hon också.

Tryckfrihetsförordningen stoppar i Sverige

I Sverige har frågan om reklamfria standardiserade tobaksförpackningar utretts och slutsatserna av en utredning 2016 var att det skulle behövas en ändring av tryckfrihetsförordningen för ett införande i Sverige.

– Sedan har frågan tyvärr fastnat i Sverige till tobaksindustrins stora glädje, säger Margareta Haglund.

Hon tycker dock att det är mycket förvånande att det skulle behövas en grundlagsändring eftersom definitionen i tryckfrihetsförordningen om vad som är att betrakta som tryckta skrifter är tydlig, och tobakspaket är ju definitivt inte tryckta skrifter. Sedan decennier finns dessutom ett undantag från tryckfrihetsordningsens skydd när det gäller kommersiella annonser för marknadsföring av alkohol och tobak. (9:e para i kap1).

Sedan 1980-talet har tobaksindustrin försökt stoppa alla former av begränsningar av sin marknadsföring med argumentet att de skulle strida mot tryckfrihetsordningen. Det har handlat om alltifrån införandet av större varningstexter än ursprungsvarianten som infördes på 1970- talet till det direkta reklamförbudet 1993 och det det indirekta reklamförbudet som infördes i början av tjugohundratalet.
Vid dessa tillfällen har regeringskansliet tydligt avvisat argumentet om Tryckfrihetsförordningen.

– I Singapore ser det nu betydligt lättare ut än i Sverige, men jag hoppas att svenska politiker snarast tar tag i frågan igen och står upp mot tobaksindustrins metoder för att förhindra standardiserade tobaksförpackningar, säger Margareta Haglund.

Läs mer om standardiserade paket i Singapore

Därför stödjer Tobaksfakta neutrala paket

Fler artiklar om standardiserade paket på Tobaksfakta


FAKTA

Redan beslutat och infört/snart infört (dvs senast 2020):
Australien, UK, Irland, Frankrike, Norge, Ungern, Slovenien, Kanada, Nya Zealand, Uruguay, Sydafrika, Thailand, Rumänien, Singapore och Turkiet

På gång, sista avgörande beslutet saknas:
Belgien, Chile, Turkiet, Georgien, Siri Lanka, Finland, Jersey och Guernsey dvs de båda sistnämnda kanalöarna som lagstiftar om detta själva.

Några länder där arbetet med att införa standardiserade paket stött på motstånd:
Malaysia, Myanmar, Laos och Kambodja .

Läs vidare