Parterna beslutade att utveckla och lansera en investeringsfond som kommer att bli ett stöd för globala tobakskontrollinsatser. Fonden kommer att ge finansiell stabilitet för genomförandet av tobakskonventionen framöver.

Årets konferens samlade 161 parter, vilket var det högsta deltagandet hittills, och var för första gången helt öppen för media enligt tobakskonventionens webbplats.

Läs vidare